Spoločná platforma seniorov

Internetová stránka senior.sk je pravdepodobne najstaršia na Slovensku, ktorá sa venuje tejto cieľovej skupine. Začiatky má ešte v roku 2006 , rozbiehalo ju občianske združenie regióny.sk, ako šéfredaktorka ju viedla moja bývalá novinárska kolegyňa Zdena Skokňová. V posledných dvoch – troch rokoch (pred zmenou webu) však bol očividný pokles aktivity a tak sa o túto ideálnu doménu začalo zaujímať naše Občianske združenie Bagar. V priebehu roku 2019 došlo k dohode a tak sa senior.sk môže predstaviť v novej podobe a novým obsahom.

OZ Bagar sa dlhodobo a v komplexnom zábere venuje seniorom, aktívnemu starnutiu a spoupráci generácií. Seniorov je čoraz viac a potešiteľné je, že mnohí sú stále aktívnejší. Demografické trendy, starnutie populácie sa stávajú mimoriadne významnou celospoločenskou výzvou a tejto otázke by mala patriť ešte oveľa väčšia pozornosť než dosiaľ. Vo väčšine vyspelých krajín to už pochopili, je najvyšší čas, aby to platilo aj u nás.

Poďakovanie a úcta patrí všetkým, ktorí sa venujú staršej generácii a je dôležité, aby spájali sily. Občianske združenie Bagar k tomu chce prispieť viacerými aktivitami a tiež touto stránkou Senior.sk. Je to už polstoročie, čo pracujem v mediálnej branži a rád venujem tiež tomuto projektu svoje profesionálne schopnosti aj zápal občianskeho aktivistu. Ešte lepšia a obsažnejšia však táto internetová stránka bude, ak sa stane spoločnou informačnou platformou seniorov. Vítame pomoc všetkých, žurnalistov, ktorý sú už na odpočinku, ale aj stále aktívnych novinárov, seniorov zo všetkých organizácií aj pôsobiacich samostatne. Privítame informácie, ktoré sú zaujímavé a osožné pre nás, seniorov, ale aj pre všetkých ďalších, ktorí túto problematiku považujú za dôležitú. Pripájam kontakty, dajme sa do toho spolu…

PhDr. Miloš Nemeček
Prezident Občianskeho združenia Bagar
Člen výkonného výboru Európskej únie seniorov
Člen Rady vlády pre práva seniorov
+421 905 767 577, nemecekbagar@gmail.com

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občianske združenie Bagar.

© SENIOR.SK  All rights reserved

designed by Artefactum design