Internetová stránka senior.sk je pravdepodobne najstaršia na Slovensku, ktorá sa venuje tejto cieľovej skupine. Začiatky má ešte v roku 2006 , rozbiehalo ju občianske združenie regióny.sk, ako šéfredaktorka ju viedla moja bývalá novinárska kolegyňa Zdena Skokňová. V posledných dvoch – troch rokoch (pred zmenou webu) však bol očividný pokles aktivity a tak sa o túto ideálnu doménu začalo zaujímať naše Občianske združenie Bagar. V priebehu roku 2019 došlo k dohode a tak sa senior.sk môže predstaviť v novej podobe a novým obsahom.
…viac »

O NÁS

Senior Friendly a Cena Eduarda Kukana

V práve vyhlásenom siedmom ročníku projektu a súťaže Senior Friendly je novinkou  Cena Eduarda Kukana, určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat od nás navždy odišiel vo februári vo veku 82 rokov, bol veľkým priateľom projektu Senior Frien... ...viac

SVET SENIOROV

Vyhlásili siedmy ročník Senior Friendly

Siedmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly vyhlásili počas stretnutia s médiami 8. 6. 2022 jeho organizátori, Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar. Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienk... ...viac

KULTÚRA A VZDELÁVANIE

CESTOVANIE, TURISTIKA, ŠPORT

Prvý rok SLOVAKIA TRAVEL

Pred rokom vznikla národná organizácia na propagáciu, podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu. SLOVAKIA TRAVEL sa napriek pandémii a obmedzeniam podarilo efektívne podporiť letnú aj zimnú turistickú sezónu vysvetľovacou infokampaňou. Or... ...viac

SLUŽBY A PRODUKTY PRE SENIOROV

© SENIOR.SK  All rights reserved

designed by