Internetová stránka senior.sk je pravdepodobne najstaršia na Slovensku, ktorá sa venuje tejto cieľovej skupine. Začiatky má ešte v roku 2006 , rozbiehalo ju občianske združenie regióny.sk, ako šéfredaktorka ju viedla moja bývalá novinárska kolegyňa Zdena Skokňová. V posledných dvoch – troch rokoch (pred zmenou webu) však bol očividný pokles aktivity a tak sa o túto ideálnu doménu začalo zaujímať naše Občianske združenie Bagar. V priebehu roku 2019 došlo k dohode a tak sa senior.sk môže predstaviť v novej podobe a novým obsahom.
…viac »

O NÁS

Stránku Senior.sk rozvíjame už dva roky

Občianske združenie Bagar prevzalo internetovú stránku www.senior.sk v septembri  2019, pracujeme s ňou teda práve dva roky. Má za sebou tradíciu zrejme najstaršieho webu, zameraného na staršiu generáciu, veď začínala ešte v roku 2006. Ale mala za sebou aj niekoľko roko... ...viac

SVET SENIOROV

Strieborná reťaz 2021 v Bratislave

Občianske združenie Bagar pozýva v nedeľu 17. októbra 2021 o 17.00 na kultúrny program Strieborná reťaz do Kamel Klubu – Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici. Práca so seniormi a vzťah k ľudovému umeniu sa výrazne prejavuje v tomto významnom cyklickom projekte... ...viac

KULTÚRA A VZDELÁVANIE

CESTOVANIE, TURISTIKA, ŠPORT

18. Kalvárske olympijské hry v Nitre

18. Kalvárske olympijské hry prebehli 4.septembra 2021 na Kalvárii v Nitre za účasti 132 pretekárov troch generácií. Už od rána tu bolo veľa ľudí, dychtivých po medailách. Najstarší divák bol Štefan Guba (89), ktorý na záver zaspieval Kalvársku hymnu. Najstarší pretekár... ...viac

SLUŽBY A PRODUKTY PRE SENIOROV

© SENIOR.SK  All rights reserved

designed by