Internetová stránka senior.sk je pravdepodobne najstaršia na Slovensku, ktorá sa venuje tejto cieľovej skupine. Začiatky má ešte v roku 2006 , rozbiehalo ju občianske združenie regióny.sk, ako šéfredaktorka ju viedla moja bývalá novinárska kolegyňa Zdena Skokňová. V posledných dvoch – troch rokoch (pred zmenou webu) však bol očividný pokles aktivity a tak sa o túto ideálnu doménu začalo zaujímať naše Občianske združenie Bagar. V priebehu roku 2019 došlo k dohode a tak sa senior.sk môže predstaviť v novej podobe a novým obsahom.
…viac »

O NÁS

Andrej Bagar ako symbol vzájomnosti

Občianske združenie Bagar pripravilo v Trenčianskych Tepliciach, rodisku Andreja Bagara, podujatie Andrej Bagar ako symbol vzájomnosti. Je inšpirované tým, že rodina Bagarovcov prišla na Slovensko z Moravy a okrem toho Andrej Bagar študoval herectvo na konzervatóriu v P... ...viac

SVET SENIOROV

Dni otvorených dverí

V tomto roku bol prvý raz vyhlásený Svetový deň starých rodičov a seniorov na nedeľu 25. júla. Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar, ktoré spoločne už šesť rokov organizujú projekt a súťaž o ocenenie Senior Friendly, pri tejto príležitosti pripravili na... ...viac

KULTÚRA A VZDELÁVANIE

Pekný ohlas projektu

Pekný ohlas mali aktivity projektu Andrej Bagar ako symbol vzájomnosti, ktorý Občianske združenie Bagar pripravilo v Trenčianskych Tepliciach, rodisku Andreja Bagara. Bolo inšpirované tým, že rodina Bagarovcov prišla na Slovensko z Moravy a okrem toho Andrej Bagar študo... ...viac

CESTOVANIE, TURISTIKA, ŠPORT

SLUŽBY A PRODUKTY PRE SENIOROV

DEKRA ponúka zľavu pre seniorov

S cieľom zvyšovať bezpečnosť najohrozenejšej skupiny obyvateľov spoločnosť DEKRA v súčasnosti ponúka zľavu pre seniorov 11% na pravidelnú technickú a pravidelnú emisnú kontrolu osobných vozidiel a motoriek a to každý pracovný deň po 13:00. Zľava platí pre majiteľov vozi... ...viac

© SENIOR.SK  All rights reserved

designed by