Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Sobota  20. júla   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* SAV si uctila významné osobnosti 2007

Vydané dňa 09. 06. 2007 (5605 x prečítané), Predstavujeme

sav

SAV si pri príležitostí vzácnych životných jubileí uctila 18 významných osobností slovenskej vedy
"E.F. Benson tvrdí, že to nie je vedenie, ale objavovanie, čo robí život zaujímavým. Slovo veda má slovný základ spoločný so slovom vedenie – teda poznanie. Ale čítajúc životopisy...


... dnešných ocenených si uvedomíte, že to, čo robia, je bytostne späté práve s odhaľovaním súvislostí, ktoré ešte nikto neodhalil, popisovaním javov, ktoré ešte nikto nepopísal, skúmaním zázrakov, ktoré ešte nikto nepreskúmal. Je bytostne späté s objavovaním. Ľudia, ktorých dnes postupne privítame na pódiu sa celý život vždy znova rozhodovali ísť ďalej – za hranice súčasného poznania, aby sme my ostatní, či oni sami, mohli ich objavy priviesť do praxe a robiť svet azda lepším. Odhodlanie, odovzdanie samých seba a svojich schopností vede a dlhoročná práca na poli Akadémie. To je to, za čo im chce SAV pri príležitosti ich životného jubilea poďakovať".

Týmito slovami uviedla moderátorka Ester Danelová slávnostný seminár Významné osobnosti 2007, ktorý sa vo štvrtok 24. mája 2006 za prítomnosti ocenených osobností, členov Predsedníctva SAV a Snemu SAV, riaditeľov ústavov i kolegov z Akadémie, konal v prednáškovej sále Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Venovaný bol ľuďom, ktorí svoj život zasvätili vede, ktorí k stavbe vybudovanej z poznatkov celosvetovej vedy pridali aj svoju vlastnú tehličku a tento rok je pre nich jubilejný. Sú nimi:

 • † PhDr. Rudo Brtáň, CSc. – Ústav slovenskej literatúry SAV
 • † PhDr. Róbert Roško, CSc. – Sociologický ústav SAV
 • † Dr. Ing. Štefan Bauer, DrSc. – Chemický ústav SAV
 • Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc. - Filozofický ústav SAV
 • Ladislav Čavojský, CSc. – Kabinet divadla a filmu SAV
 • Prof. Ing. Anton Klas, PhD. – Ekonomický ústav SAV
 • PhDr. Titus Kolník, DrSc. – Archeologický ústav SAV
 • RNDr. Alina Prigancová, CSc. – Geofyzikálny ústav SAV
 • Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc. – Ústav materiálového výskumu SAV
 • Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc., Dr.h.c. – Ústav informatiky SAV
 • Ing. Milan Polák, DrSc. – Elektrotechnický ústav SAV
 • RNDr. Jozef Salaj, DrSc. – Geologický ústav SAV
 • MUDr. Eva Kellerová, DrSc. – Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
 • MUDr. Milena Sedliaková, DrSc. – Ústav experimentálnej onkológie SAV
 • Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. – Ústav ekológie lesa SAV
 • Prof. RNDr. František Hindák, DrSc. – Botanický ústav SAV
 • Ing. RNDr. Oskar Markovič, DrSc. – Chemický ústav SAV
 • Doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. – Virologický ústav SAV

Všetkým im patrí úcta a za všetko, čo za svoj plodný tvorivý život urobili, aj naša vďaka. Veď ako v úvodnom príhovore zdôraznil aj predseda SAV prof. Štefan Luby, zásluhu na súčasných výsledkoch SAV, ktorá je kontinuálnym pokračovaním Slovenskej akadémie vied a umení založenej pred 65-timi rokmi, "...majú všetky generácie jej pracovníkov, vrátane tej staršej, s predstaviteľmi ktorej sa dnes stretávame. To, čo dnes dosahujeme, je zakotvené v základoch, ktoré oni položili. Ide pritom o vlastný výskum, jeho využitie, kultúru, etiku a vlastné podmienky na vedeckú prácu."

Obdobie aktívneho pôsobenia vo vede všetkých 18-tich osobností účastníkom slávnostného seminára sprítomnili nielen laudácie (nájdete ich pri menách jubilantov a tiež pod fotografiami) prečítané postupne moderátorkou slávnostného popoludnia, ale najmä počítačové prezentácie citlivo a výstižne zostavené z útržkov ich života zvečneného vo fotodokumentácii. Ďakovné listy ako formu uznania za činnosť vykonávanú na pôde SAV všetkým žijúcim osobnostiam v mene predsedníctva Akadémie i v mene svojom, osobne odovzdal predseda SAV prof. Štefan Luby. Spolu s nim za II. oddelenie vied oceneným blahoželal podpredseda SAV Ivan Zahradník, za III. oddelenie vied prof. Ján Bakoš a v zastúpení podpredsedu SAV pre I. oddelenie vied Igor Túnyi. Ako prejav vďaky a uznania oceneným odovzdali kytice kvetov. Už nežijúceho Štefana Bauera zastúpila manželka Oldřiška Bauerová, Rudolfa Brtáňa dcéra Jelka Fábryová a poctu pre Róberta Roška prevzala manželka Miroslava Rošková. Neprítomnú Milenu Sedliakovú zastúpil manžel, sociológ Július Sedliak.

Za všetkých ocenených sa účastníkom tohto krásneho popoludnia prihovoril a poďakoval biochemik Ing. RNDr. Oskar Markovič, DrSc. Okrem iného sa zamyslel nad významom niektorých výrokov klasikov a ich modifikovaným chápaním, ba až deformovaním, v rôznych obdobiach. Napríklad citát J. J. Rousseaua "K mieru inteligenciou a láskou", s ktorým sa stretol na svojej prvej študijnej ceste na Západe v Stockholme ešte v roku 1969 v prednáškovej sále jedného vedeckého pracoviska. Citát, tak odlišný od tých, ktoré zdobili naše prednáškové sály v 60-tych a neskorších rokoch, ho sprevádzal po zvyšok života. Žiaľ, oba atribúty v ňom obsiahnuté, akoby niekedy nadobúdali iný rozmer. Inteligencia sa v jednom období stala synonymom buržoázie a nepriateľa vládnucej triedy a láska – ten najkrajší dar, ktorý ľudstvo dostalo - sa zdegradovala najmä na fyziologickú činnosť. O to s väčšou radosťou Oskar Markovič zdôraznil "Som presvedčený, že naši vedeckí pracovníci v každom odbore sú spontánne spolutvorcami realizácie uvedeného Rousseauovho citátu a svojou prácou a pedagogickou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu stupňa inteligencie nášho národa, jeho lásky a s tým spojeného vzájomného porozumenia." Že je to naozaj tak, potvrdzujú aj životné osudy osobností, ktoré si spolu s nim 24. mája uctila SAV. (Príhovor Oskara Markoviča: www.sav.sk/uploads/a0411641470/Prihovor_predseduSAV.doc).

Slávnostný rámec celého podujatia hudobne dotvorili diela skladateľov Astora Piazzollu, Sulchana Cincadze a súčasného košického hudobného skladateľa Jozefa Podprockého. Ich skladby zazneli v podaní violončelistu Eugena Procháca a akordeonistu Rajmunda Kákoniho.

Vydarené slávnostné popoludnie, ktoré organizačne zabezpečil sekretariát III. oddelenia vied SAV pod vedením člena P SAV Dušana Gálika, sa skončilo spoločenským stretnutím.

Adela Štrpková

Foto: Vladimír Šmihula

Viac:

sav www.sav.sk (prejavy, laudácie a prezentácie).


Fotografie. Kliknutím na náhľad, si obrázok môžete pozrieť zväčšený.

SAV oslávenci

V popredí Július Rajčáni, Oskar Markovič, František Hindák, Eduard Bublinec a Július Sedliak, zastupujúci manželku Milenu Sedliakovú (sprava doľava).

prof. Ján Bakoš, Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc

prof. Ján Bakoš, Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

Doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc.

Doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc..

Igor Túnyi, Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc., Dr.h.c.

podpredsa SAV Igor Túnyi, Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc., Dr.h.c.

Ivan Zahradník, MUDr. Eva Kellerová, DrSc.

podpredsa SAV Ivan Zahradník, MUDr. Eva Kellerová, DrSc.

Celá správa | Počet komentárov: 6 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::