Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

ČERNOBYĽ 1986: Minulosť, dôsledky, východiská - konferencia

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Diskusné fórum, Zdroj: www.upn.gov.sk, Vydané dňa: 04. 04. 2016

Ústav pamäti národa - konferencia

Dňa 26. apríla uplynie 30 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Pri tejto príležitosti Ústav pamäti národa, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská akadémia vied organizujú multidisciplinárnu konferenciu ČERNOBYĽ 1986 - Minulosť, dôsledky, východiská. Podujatie sa uskutoční v utorok 26. apríla 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave so začiatkom o 8.30 hod. Cieľom konferencie je poukázať na haváriu elektrárne, zatajovanie dôsledkov výbuchu, súčasné perspektívy jadrovej energetiky, monitoring radiácie v súčasnosti.


Na konferencii zaznejú príspevky zástupcov viacerých slovenských i zahraničných inštitúcií:
Ústav pamäti národa - P. Jašek, F. Neupauer
Slovenský hydrometeorologický ústav - T. Melicherová, Š. Škulec
Slovenská akadémia vied - Ústav genetiky a biotechnológie rastlín - J. Salaj, M. Hajduch
Múzeum národnej pamäte "Prison at Lontskoho", Kyjev - O. Isajuk
Slovenská technická univerzita - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU a
Slovenská nukleárna spoločnosť -V. Slugeň
Slovenská zdravotnícka univerzita - radiačná hygiena - D. Nikodemová, H. Cabáneková
Ukrajinské veľvyslanectvo - S. Rezničenko, O. Lishchyshyn
Univerzita Komenského - Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK - P. Povinec
Univerzita Komenského - Lekárska fakulta - J. Šteňo
Úrad jadrového dozoru SR - M. Turner
Úrad verejného zdravotníctva SR - M. Dubníčková
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha - P. Blažek, J. Kalous
a zástupcovia ďalších inštitúcií zo Slovenska i zahraničia
Konferenčný jazyk: slovenský, anglický (tlmočenie zabezpečené). Podrobný program bude zverejnený aj na stránke www.upn.gov.sk
Videozáznamy z diskusných večerov si môžete vybrať a pozrieť tu.


Ústav pamäti národa - logo
Koordinátori podujatia:
František Neupauer, ÚPN, 0905 783 748, neupauer@upn.gov.sk
Alžbeta Poparová, ÚPN, 02/593 003 32, poparova@upn.gov.sk

Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P.O.BOX 29, 820 18 Bratislava 218 – tel.: 02 593 00 311, www.upn.gov.sk
V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii, potvrďte svoju účasť do 15. apríla 2016 na e-mail.: redakcia@upn.gov.sk, resp. tel.: 02/593 003 63.