Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Svetový týždeň glaukómu – bezplatné merania

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Kampane, Zdroj: www.sgls.sk, Vydané dňa: 07. 03. 2016

Svetový týždeň zeleného zákalu

Od 6. do 12. marca 2016 bude prebiehať kampaň Svetový týždeň zeleného zákalu. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o glaukóme.

Poznáte rozdiel medzi očnými zákalmi?
Zelený zákal, čiže glaukóm, je ochorenie zrakového nervu, v dôsledku ktorého dochádza ku výpadom videnia v zornom poli pacienta .Tieto si mnohokrát dlhú dobu ani neuvedomuje.
Sivý zákal, čiže katarakta, je zhoršenie priezračnosti očnej šošovky, ktoré si pacient uvedomuje pomerne skoro.
Každý z týchto zákalov možno podľa lekárky Márie Praženicovej, prezidentky Slovenskej glaukómovej spoločnosti, operovať. ,,Zatiaľ čo operácia šedého zákalu v drvivej väčšine prípadov (pokiaľ nie je oko z nejakých iných dôvodov vážne poškodené), prinesie zlepšenie videnia, v prípade operácie zeleného zákalu tomu tak nie je,“ tvrdí MUDr. Praženicová. Liečba zeleného zákalu je najúčinnejšia v počiatočných štádiách, preto sú dôležité pravidelné prehliadky, vrátane merania vnútroočného tlaku.


Svetový týždeň zeleného zákalu

Slovenská glaukómová spoločnosť ako člen Svetovej Glaukómovej Asociácie sa každoročne zapája do jej aktivít, vrátane kampaní ako je Svetový týždeň glaukómu.

Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného odumierania jednotlivých vlákien, z ktorých sa zrakový nerv skladá, dochádza ku výpadom videnia v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát pacient dlhú dobu ani neuvedomuje. Je tomu tak preto, že toto ochorenie väčšinou nie je symetrické, nepostihuje rovnako rýchlo pravé aj ľavé oko. Funkciu viac postihnutého oka dopĺňa totiž oko, ktoré je postihnuté menej. Pacient často zistí, že horšie vidí až pri náhodnom prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro zachytený, neliečený, či extrémne rýchlo postupujúci glaukóm môže končiť slepotou. V celosvetovom meradle sa glaukóm na slepote podieľa 13 %. 1,5 – 2 % populácie nad 40 rokov má glaukómové poškodenie zrakového nervu spojené so stratou zorného poľa. S pribúdajúcim vekom výskyt tohto ochorenia stúpa, takže vo veku 70 - 75 rokov predstavuje zhruba 3 %. Niektoré typy glaukómov postihujú však aj mladšie vekové kategórie. Glaukóm teda predstavuje aj závažný celospoločenský problém.


Glaukóm má mnoho príčin a rôzne klinické prejavy.


Vysoký vnútroočný tlak nemusí byť prítomný u všetkých typov glaukómu, ale predstavuje najzávažnejší rizikový faktor. Ak je u pacienta nameraná zvýšená hodnota vnútroočného tlaku, je potrebné, aby si oftalmológ pozval pacienta na opakované meranie v rôznej dennej dobe a vykonal ďalšie očné vyšetrenia, ktoré diagnózu glaukómu pomôžu potvrdiť alebo vylúčiť.
Aká je vlastne bezpečná hodnota vnútroočného tlaku?
Je to taká hodnota očného tlaku, pri ktorej nedochádza ku zhoršovaniu glaukómových zmien. Vnútroočný tlak je jediný parameter, ktorý vieme zmerať a ktorý možno súčasne aj ovplyvniť. Glaukóm možno liečiť kvapkami alebo chirurgicky, nemožno ho však trvale vyliečiť. Pre úspešnosť liečby je dôležitý včasný záchyt ochorenia, správna liečba a v neposlednom rade dodržiavanie liečby samotným pacientom.

Prvým krokom ku skorému záchytu glaukómu je informovanosť o tomto ochorení.
V Rotary klube Nitra sa 9. 3. 2015 uskutoční prednáška na tému glaukóm. V meste Banská Bystrica je organizovaná prednáška pre laikov, ktorá sa bude konať 12. 3. 2015 od 12 – 15 hod. vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Váš záujem o tieto aktivity je prejavom záujmu o Vaše vlastné zdravie.

Vnútroočný tlak vám zmerajú bezplatne

Tento rok budú bezplatné screeningové merania vnútroočného tlaku prebiehať na týchto miestach:

Banská Bystrica: Europa Shopping Center, Na Troskách 25, Banská Bystrica MUDr. Mária Praženicová, MUDr. Zuzana Kmeťová - 9. 3. 2015, 9 - 15 hod.

Bratislava:
- Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6, nemocnica, 3. poschodie, Bratislava - MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD. - 9. 3. 2015, 10 - 14 hod.
- Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6, prízemie poliklinika, amb. č. 49, Bratislava - MUDr. Ivana Lilová - 10. 3. 2015, 9 - 14 hod.


- laukómová ambulancia, Poliklinika, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 13, Bratislava - MUDr. Kurilová, MUDr. Fujašová, MUDr. Vodrážková - 13. 3. 2015, 9 ‒ 13 hod.

Nové Zámky: Fakultná nemocnica NZ, na 7. posch, Nové Zámky - MUDr. Ženčárová Alena - 11. 3. 2015, 9 - 13 hod.

Poprad: Nemocnica Poprad, a.s., nemocničná lekáreň - prim. Michalková Mária - 10. 3. 2015, 10 - 14 hod.

Košice:
- Očná klinika UNLP, pracovisko tr. SNP 1, Košice - MUDr. Tauberová Marcela, MUDr. Skirková Miriam (na klinike (10. poschodie, monoblok) - konziliárna ambulancia) - 11. 3. 2015, 10 - 14 hod.,
- Očná ambulancia CENTRUM ZRAKU, s.r.o., Tr. KVP 1, Košice - MUDr. Katarína Rosochová - 11. 3. 2015, 13 - 18 hod.

Zvolen: Očné centrum Oftal, budova polikliniky, Kuzmányho nábrežie č. 28, Zvolen - MUDr. Peter Lysina - 13. 3. 2015, 8 - 15 hod.

Žilina: Glaukómová ambulancia, budova Medivasu, ul. Spanyola, Žilina - MUDr. Martina Molitorová - 12. 3. 2015, 9 - 13 hod.

Zdroj: http://www.sgls.sk/svetovy-tyzden-glaukomu, TK