Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Samuel Mikovíni ‒ významný slovenský inovátor

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kultúra a umenie, Zdroj: www.vedatechnika.sk, Vydané dňa: 20. 07. 2013

Mikovini

Dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu s názvom Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor, ktorá bude otvorená pre verejnosť od 18. 7. do 31. 10. 2013, v čase od 9. do 16. hod., v utorok a štvrtok od 9. do 18. hod., v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.
Viac informácií o podujatiach organizovaných Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) nájdete na stránke Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie https://www.vedatechnika.sk.

Mikovini