Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Výstavy prác Běly Kolčákovej a Roberta Szittaya

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kultúra a umenie, Zdroj: www.svu.sk, Vydané dňa: 19. 01. 2013

Szitay

Miesto konania výstavy: Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, Bratislava
Vernisáž: utorok 22. januára 2013 o 18.00 h.
Trvanie výstavy: 23. 01. - 10. 02. 2013

Výstava Roba Szittaya je prierezovou – ide o výber plastík od čias ukončenia štúdia v r. 2001 po súčasnosť. Autor sa dlhodobo zaoberá problematikou ľudskej figúry. Námety spracováva realisticky, naturálne – pri troche fantázie by sme mohli hovoriť o existenciálnom prístupe k tvorbe, ktorá vyviera z podstaty jeho vnímania života a sveta. Aj preto má najnovšia výstava príznačný názov: Ľudská komédia. Vychádza z najnovšieho diela, na ktorom pracoval skoro dva roky: formou plastickej koláže v ňom voľne interpretuje Danteho Božskú komédiu. Podľa jeho vlastných slov v nej vyjadruje pocit chaosu v obraze spoločnosti – zachytáva dramatickosť ľudského osudu, ktorý zároveň paroduje. Pri ponorení sa do starších prác nájdeme práve v tomto diele syntézu viacerých, doposiaľ artikulovaných, tém: odcudzenie jedinca od okolitého sveta, zápas s alter ego, partnerské vzťahy, túžby, vášne, neresti... Väčšina diel je modelovaná v hline, v konečnej fáze odliata do sadry či epoxidu. Výpovedne najhutnejšie plastiky nachádzajú konečnú podobu v bronze. Fenoménom posledných dvoch - troch rokov je práca s farbou, kolorovanie objektov a reliéfov. Farba je nositeľom samostatného významu, u Szittaya podčiarkuje naliehavosť tej - ktorej výpovede, zvýrazňuje štruktúru transparentných materiálov. Pri úvahách nad dielom autora netreba zabúdať na to, že patrí k dôležitým (bohužiaľ i k nemnohým) predstaviteľom tzv. klasického figurálneho sochárstva na Slovensku. Zaoberá sa komornou plastikou, ktorú v poslednom čase realizuje aj vo väčšom formáte.

Výstava

Výstava