Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Výstava v Galérii SPP - NOVÝ PRIESTOR

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kultúra a umenie, Zdroj: TASR-OTS, Vydané dňa: 15. 01. 2013

Výstava Nový priestor

Bratislava - Slovenskí výtvarníci Lucia Grejtáková a Štefan Bobota zajtra spoločne predstavia svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom NOVÝ PRIESTOR potrvá do 1. februára 2013.
Tvorbu obidvoch výtvarníkov charakterizuje kurátor výstavy, Peter Mikloš.
"Mladá výtvarníčka Lucia Grejtáková nachádza inšpiráciu predovšetkým v súčasnom svete. V hĺbke ľudského vnútra, v človeku, v prostredí a v jeho neraz zložitej situácii - individuálnej, subjektívnej, či spoločenskej. Častým motívom jej kompozícií sa preto celkom logicky stáva

figúra a ľudská tvár. Na druhej strane - s rovnako humanistickým odkazom - pracuje s nefigurálnym, konštruktívnym, geometricky abstrahujúcim motívom charakteru mestského civilizmu. Podvedome hľadáme v týchto kompozíciách tvorivú prítomnosť ľudského ducha. Predovšetkým tento pól Grejtákovej tvorby približuje prítomná výstava. Lucia Grejtáková formuluje svoj ambiciózny program ako multimediálna výtvarníčka. Využíva široké spektrum médií, analyzuje ich možnosti, skúma ich symbiózu a syntézu. Obohacuje a znásobuje tak silu výrazových možností vizuálnych médií, presvedčivosť autorskej výpovede. Vo svojej tvorbe selektívne a cielene využíva kresbu, maliarske techniky, fotografiu, film, video. Niekedy v ich "technickej", či druhovej identite, inokedy ako mix a kombináciu techník".

"Štefan Bobota sa po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov začal popri voľnej tvorbe zaoberať typologicky a funkčne rôznorodými interiérovými a exteriérovými úlohami, ktoré mali väzbu na konkrétny architektonicky vymedzený priestor (v kultúrnych, školských, spoločenských, obytných, zdravotníckych, obchodných a priemyselných objektoch), a to v širokej škále výtvarných techník (keramika, štrukturálne omietky, štukolustro, art protis, drevená intarzia, sklo, mozaika, maľba na drevo a pod.). Osobnostným zameraním však bol a zostal najmä maliarom, grafikom, kresliarom. Medzi podstatné znaky jeho výtvarnej poetiky patria tvarová štylizácia, tendencia k plošnej redukcii, dôraz na rytmizáciu motívu, zmysel pre dekoratívnosť, tendencia k symbolickej metafore a imaginárnemu obrazovému priestoru, meditatívna atmosféra. Charakteristickým prvkom - motívom je často figúra, maximálne zjednodušená, znakového typu, silueta. Všetky jeho výtvarné aktivity majú spoločné klasické korene. Ich zdrojom, filozofickým východiskom je natrvalo krajina (príroda) a človek (spoločnosť)".

Štefan Bobota - Individuálne výstavy 2009, Výber z tvorby, Mestské múzeum Šurany - Synagóga 2007, Výber z tvorby, BRVZ a STRABAG, Bratislava 1982, Obrazy a kresby, Mestský dom kultúry, Štúrovo 1982, Výber z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky 1974, Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1971, Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1970, Terče, /sprayografika/, Klub výtvarných umelcov a architektov, Bratislava 1966, Obrazy a kresby, Dom odborov, Šurany 1966, Obrazy, redakcia Smeny, Bratislava

Lucia Grejtáková - Individuálne výstavy 2008, Autoportrét, Black & White, Galéria Café za siedmimi oknami, Prešov 2012, Na javisku mesta, za oponou tvárí, Klub umelcov, Bratislava

Lucia Grejtáková sa narodila v roku 1982 v Prešove. V rokoch 2007 - 2008 absolvovala študijný pobyt v rámci programu Erasmus na Fakulte umenia na Radomskej polytechnickej univerzite v Poľsku. Pôsobila v ateliéroch: kresby, maľby (prof. M. Wróblewska), filmu, videa a animácie, fotografie. V roku 2009 ukončila štúdium na Fakulte umení, na Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobila v ateliéroch: kresby (A. Haščák), dizajnu (T. Uhrín, T. Blonski), multimédií. Je členkou združenia PerSpectrum - Slovenská výtvarná únia.

Štefan Bobota sa narodil v roku 1942 v Šuranoch. V roku 1960 vyštudoval odbor grafika na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1966 absolvoval štúdium monumentálna maľba u prof. L. Čemický, prof. P. Matejka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho diela sú v majetku Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Oblastnej galérie v Banskej Bystrici, Galérie umenia v Nových Zámkoch, Mestského domu odbojárov v Bratislave, v galérii Fredrigstad v Nórsku a v majetku Slovenského fondu výtvarných umení. Tiež v majetku súkromných zberateľov doma aj v zahraničí. Venuje sa maľbe, kresbe a grafike.

Galéria SPP bola otvorená v roku 2000 na Drevenej ulici v Bratislave. Od roku 2009 sídli na Mlynských nivách v priestoroch SPP. Za uplynulú dekádu sa v nej uskutočnilo viac ako 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike, či textile. Medzi najúspešnejšie výstavy patrila výstava Andyho Warhola, Rudolfa Filu, či Jozefa Jankoviča. Galéria SPP na ulici Mlynské Nivy 44/c je otvorená denne pondelok až piatok (okrem víkendu) od 11.00 do 17.00 h.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.
Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.