Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Poznajte svoju bolesť!

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Ostatné choroby, Vydané dňa: 12. 03. 2009

bolesť hlavy - ilustračné foto

Bolesť je normálna reakcia tela, ktorou nám dáva vedieť, keď niečo nefunguje tak, ako by malo. Vedeli ste ale, že takmer 1 z 5 ľudí v Európe trpí chronickou bolesťou? Najbežnejšie formy bolesti pritom zahrňujú práve nepríjemné bolesti chrbta, svalov, ale aj bolesti v kĺboch.....Typy bolesti

Bolesť sa klasifikuje rôzne. Podľa dĺžky trvania rozoznávame akútnu alebo chronickú bolesť. Krátkodobá, inak označovaná aj ako akútna bolesť, je vo všeobecnosti dôležitým varovným signálom. Prečo? Signalizuje prítomnosť poranení a infekcií. Chronická, čiže dlhodobá bolesť, sa od spomínanej krátkodobej líši okrem toho, že pretrváva dlhšie aj tým, že môže závažne ovplyvniť kvalitu nášho života.

Trvanie bolesti: Čas po vymiznutie

Akútna bolesťChronická bolesť
≤ 1 MESIAC≥ 3-6 MESIACOV
Zvyčajne zjavné poškodenie tkanivaBolesť počas 3-6 mesiacov alebo dlhšie
Bolesť vymizne pri zhojeníBolesť pretrvávajúca po očakávanom období hojenia
Plní ochrannú funkciuZvyčajne neplní ochrannú funkciu
Trvanie bolesti: Čas po vymiznutie

Škály bolesti

Vzhľadom k tomu, že je ťažké objektívne posúdiť intenzitu bolesti, je možné, že pacient bude požiadaný, aby určil jej intenzitu a zaznamenal ju na škále bolesti.

Vizuálna analógová škála: 0= žiadna bolesť; 10= najintenzívnejšia bolesť.

Za účelom lepšie pochopiť bolesť taktiež existujú špeciálne vytvorené podrobné dotazníky o bolesti. Okrem toho môže byť užitočné pravidelne si zaznamenávať do denníka určeného pre záznamy bolesti bolesť, ktorú pacient pociťuje.

S lekárom na ceste bolesťou

Príčinu bolesti je nutné identifikovať a efektívne liečiť, aby sa nevytvorila „pamäť na bolesti“ a bolesť sa nestala chronickou. Keďže bolesť môže mať veľa príčin, bolesť diagnostikuje a lieči väčšina lekárov /všeobecní lekári, ortopédi, neurológovia a iní/. Okrem toho existujú tzv. algeziológovia - lekári z rôznych špecializovaných disciplín, ktorí sa zameriavajú na ochorenia, v prípade ktorých predstavuje bolesť významný symptóm.

Je dôležité, aby si každý pacient našiel lekára, s ktorým bude úzko a s dôverou spolupracovať. Na začiatok lekár absolvuje s pacientom podrobný rozhovor.

úradník Nasledujúce otázky sú pritom obzvlášť dôležité:

  1. Kedy sa začali bolesti?
  2. Kde sa bolesť objavuje?
  3. Vyžaruje táto bolesť niekam?
  4. Aká je to bolesť?
  5. Aká závažná je táto bolesť?
  6. Ako často sa táto bolesť objavuje?
  7. Pociťujete navyše parastézie? (napr. mravčenie, pocit tepla alebo chladu)

Taktiež je dôležité vedieť, či táto bolesť má vplyv na prácu a spoločenský život pacienta. Lekár potrebuje vedieť, či táto bolesť znižuje schopnosť vykonávať prácu alebo domáce práce, či sa kvôli nej pacient nemôže zúčastňovať spoločenských udalostí tak často ako zvyčajne.

Syndróm neuropatickej bolesti

Bolesť možno klasifikovať aj podľa základného mechanizmu, a to na dva typy: nociceptívnu a neuropatickú bolesť.

Nociceptívna bolesť je spôsobená poškodením tkaniva (napr. kostí a svalov). Látky vylúčené v mieste poranenia stimulujú nervy zodpovedné za prenášanie bolesti a tie túto informáciu prenesú do mozgu, ktorý ju rozpozná ako bolesť. V tomto prípade slúži bolesť ako varovný signál a ochranný mechanizmus a zvyčajne vymizne, keď sa pôvodné poškodenie zahojí.

Neuropatická bolesť je výsledkom priameho poškodenia ktorejkoľvek časti nervového systému (periférnych nervov, miechy alebo mozgu). Toto poškodenie spôsobuje, že nervy prenášajú signály do mozgu abnormálne, kde sú rozpoznávané ako bolesť. Táto bolesť je často veľmi intenzívna a môže sa vyskytovať spontánne. Môžu ju spustiť minimálne stimuly (napríklad jemný dotyk) alebo aj žiaden stimul. Takáto bolesť môže pretrvávať aj potom, čo sa pôvodné poškodenie zahojilo, a v takejto situácii nemá ochrannú funkciu.

Aké sú symptómy neuropatickej bolesti?

Neuropatická bolesť môže byť chronická bolesť a môžu ju spustiť veci, ktoré zvyčajne nie sú bolestivé, ako napríklad niečo dotýkajúce sa pokožky (napr.šaty) alebo jemná zmena teploty okolia. Mravenčenie (ako pocit hmyzu lezúceho po pokožke) je tiež typickým symptómom neuropatickej bolesti.

ornament Ľudia často opisujú neuropatickú bolesť ako:

Množstvo ochorení môže priamo poškodiť nervy a viesť k neuropatickej bolesti, ako napríklad sclerosis multiplex (roztrúsená skleróza) alebo zranenia z nehôd. Amputácia končatiny je ďalšou dobre známou príčinou neuropatickej bolesti (fantómové bolesti).

Neuropatická bolesť môže byť taktiež relatívne bežnou komplikáciou iných ochorení a stavov, ktoré postihujú nervy a ovplyvňujú prenos nervového signálu. Najčastejšími sú napríklad diabetes mellitus, pásový opar, zápal trojklanného nervu, liečba cytostatikami pri nádorových ochoreniach, stavy po cievnej mozgovej príhode, poškodení miechy. Veľmi často sa neuropatická bolesť vyskytuje pri rôznych ochoreniach chrbtice ako lumboischiadický syndróm alebo stavy po operáciách chrbtice.

Toto vysvetľuje, prečo je neuropatická bolesť častejšou príčinou chronickej bolesti, ako si ľudia uvedomujú.

Ako sa neuropatická bolesť lieči?

Na Slovensku neuropatickú bolesť diagnostikuje a lieči len NEUROLÓG.

Liečba neuropatickej bolesti je komplexná a prísne individuálna. Vyžaduje si odborný, ale aj vysoko citlivý prístup zo strany lekára. Základom úspechu je určenie správnej diagnózy.

V liečbe neuropatickej bolesti konvenčné lieky proti bolesti (analgetiká) nezaberajú. Toto preto viedlo k vývoju špecifických liekov. K dispozícii je množstvo rôznych typov terapie proti neuropatickej bolesti vrátane liekov, ktoré pôsobia na zníženie prehnaných signálov bolesti.

Hoci lieky nemusia úplne zmierniť symptómy neuropatickej bolesti, môžu pomôcť zlepšiť súvisiace problémy, ako sú napríklad poruchy spánku.

Na liečbu neuropatickej bolesti je v súčasnosti k dispozícii niekoľko skupín liekov:

prívesok Ďalšie typy terapie sú:

Dobré tipy pre pacientov pri bolesti

Zdroj: Pfizer, Pfizer logo www.pfizer.sk.

Kontakt: Margareta Gackova, PR manager VYV PR, tel: 02 555 770 81, mobil: 0903 264 440, Margareta.Gackova@vyv.sk.