Senior.sk - Fotogaléria

Turistika - Biely kríž - Vajnory - 140. výročie Vajnorskej dychovky - 24. 6. 2006

Fotogaléria

Obrázok 1

Studnička Zbojnička 1

Studnička Zbojnička 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 2

Tibi pri studničke

Tibi pri studničke

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 3

Studnička Zbojnička 3

Studnička Zbojnička 3

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 4

Červený kríž 1

Červený kríž 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 5

Červený kríž 2

Červený kríž 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 6

Elektrický stožiar

Elektrický stožiar

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 7

Biely kríž - Kocmunda

Biely kríž - Kocmunda

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 8

Biely kríž

Biely kríž

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 9

Biely kríž - chata Klinec

Biely kríž - chata Klinec

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 10

Drievko

Drievko

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 11

Drevo

Drevo

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 12

Drevisko

Drevisko

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 13

Korene 1

Korene 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 14

Korene 2

Korene 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 15

Korene 3

Korene 3

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 16

Chata

Chata

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 17

Korene 4

Korene 4

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 18

Svätojurská dychovka 1

Svätojurská dychovka

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 19

Pozorní diváci 1

Pozorní diváci 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 20

Pozorní diváci 2

Pozorní diváci 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 21

Svätojurská dychovka 2

Svätojurská dychovka

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 22

Svätojurská dychovka 3 s p. starostkou

SjD s p. starostkou

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 23

pán Vojto Grebeči

pán Vojto Grebeči

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 24

Pozorní diváci 3

Pozorní diváci 3

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 25

Pozorní diváci 4

Pozorní diváci 4

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 26

Račianka 1

Račianka 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 27

Račianka 2

Račianka 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 28

Račianka 3 s p. starostkou

RD s p. starostkou

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 29

Račianka 4 s p. starostkou

RD s p. starostkou

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 30

Grinavanka 1

Grinavanka 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 31

Grinavanka 2

Grinavanka 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 32

Dôchodkyne

Dôchodkyne

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 33

Grinavanka 3

Grinavanka 3

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 34

Dôchodcovia v hľadisku

Dôchodcovia

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 35

Grinavanka 4

Grinavanka 4

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 36

Grinavanka 5

Grinavanka 5

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 37

Grinavanka 6

Grinavanka 6

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 38

Dôchodkyne 2

Dôchodkyne 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 39

Dôchodkyne 3

Dôchodkyne 3

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 40

Svätý Florián - patrón hasičov

Svätý Florián

Autor: Patyozväčšiť

Copyright © 2006, Created by Patyo.