Senior.sk - Fotogaléria

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006

Cesta medzi Sanatóriom a Pod Hrubým vrchom

Obrázok 1

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 1

Pri Sanatóriu

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 2

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 2

Inovať 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 3

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 3

Pri Studničke

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 4

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 4

Mach

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 5

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 5

Korene

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 6

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 6

Inovať 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 7

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 7

Potok

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 8

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 8

Inovať 3

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 9

Zimné ráno, Bratislava - 28. 12. 2006 9

Inovať 4

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 10

Zimné ráno, Bratislava - 28.12.2006 10

Inovať 5

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 11

Zimné ráno, Bratislava - 28.12.2006 11

Inovať 6

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 12

Zimné ráno, Bratislava - 28.12.2006 12

Inovať 7

Autor: Patyozväčšiť

Copyright © 2006, Created by Patyo.