Senior.sk - Fotogaléria

Fontánky, studničky, Bratislava, 21.7.2006

Sad Janka Kráľa, Centrum, Staré mesto, Partizánska lúka

Obrázok 1

Sad Janka Kráľa, Fontána 1

Sad Janka Kráľa, Fontána

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 2

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 1a

Sad JK, Pitná studnička 1a

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 3

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 1b

Sad JK, Pitná studnička 1b

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 4

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 2a

Sad JK, Pitná studnička 2a

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 5

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 2b

Sad JK, Pitná studnička 2b

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 6

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 3a

Sad JK, Pitná studnička 3a

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 7

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 3b

Sad JK, Pitná studnička 3b

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 8

Sad Janka Kráľa, Pitná studnička 3c

Sad JK, Pitná studnička 3c

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 9

Pred Starou tržnicou, nám. SNP, Pitná studnička

Pred Starou tržnicou, Pitná studnička

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 10

Primaciálne námestie, Stará studňa

Primaciálne, Stará studňa

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 11

Hviezdoslavovo nám., Pitná studnička 1

Hviezdoslavovo n., Pitná studnička 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 12

Hviezdoslavovo nám., Fontána

Hviezdoslavovo n., Fontána

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 13

Hviezdoslavovo nám., Pitná studnička 2

Hviezdoslavovo n., Pitná studnička 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 14

Ventúrska, Panenská, Strakova, Fontánka

Ventúrska, Panenská, Fontánka

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 15

Partizánska lúka, Pitná studnička

Partizánska lúka, Pitná studnička

Autor: Patyozväčšiť

Copyright © 2006, Created by Patyo, patyo@szm.sk.