Senior.sk - Fotogaléria

Sad Janka Kráľa, Bratislava - 21. 7. 2006

Obrázok 1

Sad Janka Kráľa, Pri fontáne 1

Pri fontáne 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 2

Sad Janka Kráľa, Fontána

Fontána

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 3

Sad Janka Kráľa, Pri fontáne 2

Pri fontáne 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 4

Sad Janka Kráľa, Stromy 1

Stromy 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 5

Sad Janka Kráľa, Socha Janka Kráľa

Socha Janka Kráľa

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 6

Sad Janka Kráľa, Stromy 2

Stromy 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 7

Sad Janka Kráľa, Bútľavina

Bútľavina

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 8

Sad Janka Kráľa, Kaplnka

Kaplnka

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 9

Sad Janka Kráľa, Kmeň 1

Kmeň 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 10

Sad Janka Kráľa, Kvety 1

Kvety 1

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 11

Sad Janka Kráľa, Park so sochou

Park so sochou

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 12

Sad Janka Kráľa, Kvety 2

Kvety 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 13

Sad Janka Kráľa, Kmeň 2

Kmeň 2

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 14

Sad Janka Kráľa, Strom

Strom

Autor: Patyozväčšiť

Obrázok 15

Sad Janka Kráľa, Kôra

Kôra

Autor: Patyozväčšiť

Copyright © 2006, Created by Patyo, patyo@szm.sk.